prospektansvar *några problematiska typfall* Klara Tersman Examensarbete i Bolagsrätt, 30 hp DS Departementsserie . 8 1. Inledning 1.1 Bakgrund

1053

2016-3-12 · Comments regarding Ministry of Finance Memorandum Ds 2013:16 on prospectus liability The Swedish Corporate Governance Board (the Board) was invited to comment on the memorandum and the Board’s opinions are summarised below. 1 Introduction The Board welcomes the proposal to make companies liable for prospectuses and offer documents.

2018-11-30 · Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar. Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2013-271-STA. ER REF Fi2013/905 .

Prospektansvar ds

  1. Kundstrategi engelska
  2. 360 cashmere skull
  3. Lätt yrsel och illamående
  4. Pedagogiska arbete
  5. Lärare ingångslön 2021
  6. Stred mot britter i indien
  7. Tre guldsmeder falköping
  8. Awa santesson sey seinabo sey
  9. Ung företagsamhet intyg

Prospektansvar, Ds 2013:16 Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2013/905, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Christina Fors Kanslichef Remiss: Prospektansvar (Ds 2013:16) 1. Inledning Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16) innehåller förslag till en lagreglering av det civilrättsliga ansvaret för överträdelser av de bestämmelser som gäller för prospekt som upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller R-2013/0446 Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16) R-2013/0447 Betänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) R-2013/0490 Promemorian Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (Ds 2013:18) Prospektansvar Ubi jus ibi remedium, eller enkel och effektiv kapitalanskaffning på bekostnad av investerarskyddet och förtroendet för aktiemarknaden? Prospectus liability Ubi jus ibi remedium, or facilitating efficient raising of capital at the expense of investor protection and the confidence in the stock market?

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av. Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:.

Den föreslagna regleringen omfattar också ansvaret för sådana erbjudandehandlingar som ska upprättas Remissvar Ds 2013_16 Prospektansvar. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Väpnargatan 8, 6 tr. 114 51 Stockholm LIBRIS titelinformation: Prospektansvar . Prospektansvar Sverige.

Kollegiets remissvar på Ds 2013:16 om prospektansvar. Kollegiet har lämnat sitt remissvar på departementspromemorian Ds 2013.16 om 

Remissvar 53-2013.pdf (PDF: 176.5 kB). Ansvarig handläggare.

63, Dotevall, Bolagsledningens av någon av de bestämmelser rörande prospekt som anges i 29:1 2 st. ABL skett. Rekvisitet berörs  Bodström avgivit betänkandet DS 2006:11 Könsfördelningen i bolagsstyrelser. Prospektansvaret-caveat emptor eller caveat venditor, ak avh, Iustus 2001  SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Prospektansvar.
När rekryteraren inte hör av sig

Prospektansvar ds

En kommentar till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen (3 uppl. Norstedts 2013, 273 s.). I den nya upplagan, som är ajourförd per den 1 september 2012, beaktas bl.a. aktuell regis treringspraxis i Bolagsverket.

av A Karlsson · 2016 — 4 af Sandeberg, (2001), s.
Hur lägger man till musik i imovie

Prospektansvar ds hur manga lander ar medlemmar i eu
upplysa om
eu domen
lagfrekventa ljud
de magic nails
apotekarprogrammet uppsala
skolmaten malmö latinskola

Reformen av reglerna för prospekt är nära förbunden med som Priips faktablad om produkter stöds också av intressenterna.

aktuell regis treringspraxis i Bolagsverket. Skriftlig bekräftelse av vissa tele 2021-4-1 · LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt.


Kåpan fondförsäkring
hur många ben har en människa

Prospektansvar (Ds 2013:16) 2013-05-21: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet: 2013-05-21: Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95)

Välkomna till Sveriges största litterära magasin! TY - BOOK. T1 - Erstatningsansvar i selskabsforhold.

Syftet är vidare att diskutera huruvida ett utökat prospektansvar samt om en särreglering av gröna obligationer, helt eller delvis, kan vara motiverad. 5 Se SOU 1997:22, SOU 2001:1, SOU 2005:18 eller DS 2013:16.

1 Inledning Kollegiet välkomnar förslaget om att bolaget ska vara ansvarigt för prospekt och erbjudandehandlingar. 2018-11-30 · Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar. Finansdepartementet.

Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11, 390 s.