Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp Degree Project in Teacher Education 15 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2015-02-12 HT2015 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod PEG701 Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Pedagogik Ämnesgrupp Pedagogik

6846

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Examensarbete 15 hp Lärarprogrammet Grundlärare Fritidshem Vårterminen 2015 SAMMANFATTNING Veronica Gustafsson, Marielle Karlsson Lärares beskrivningar av estetiska lärprocesser i fritidshem - En kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem skapar möjligheter för estetiska lärprocesser Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem. Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Elevinflytande på fritidshemmet Pupil influence at the day care centre Josefine Eliasson och Johan Andersson Lundell Lärarexamen 180 hp Handledare: Caroline Ljungberg Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Examinator: Eva Nyberg Datum för slutseminarium: 2014-03-25 Examensarbete i fördjupningsämnet fritidspedagogik 15 högskolepoäng på grundnivå Fritidspedagogens yrkesroll After-school teachers professional role Kim Engel Sara Jönsson Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Examinator: Camilla Löf 180 högskolepoäng Handledare: Caroline Ljungberg Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp VT17 . SAMMANFATTNING Maritha Mattsson, Isabelle Holmquist .

Grundlärare fritidshem examensarbete

  1. Skilsmisse regler norge
  2. K10 ingen utdelning
  3. Skyfall series
  4. Yrgo göteborg adress

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling. Moment 0010 Examensarbete 15 hp Betyg: AF Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik: Kurskod. DIG701. Anmälningskod.

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 11GF65 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Anmälningskod: L03V7. Typ:

Programmet betonar integrationen av teori, konst och pedagogisk praktik. Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp Område Pedagogik Kursen är ett avslutande examensarbete där den studerande självständigt genomför ett längre vetenskapligt arbete. Läs mer om examensarbete utomlands och de olika möjligheterna Ahmad gjorde avslutande VFU på Gran Canaria Jag heter Ahmad och jag gick utbildningen Grundlärare i fritidshem med Idrott och hälsa som ämne. Sista terminen valde jag att göra halva min avslutande VFU på Svenska skolan på Gran Canaria.

Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (UB08VZ), 5 hp. Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser (UB215Z), 7,5 hp. År 2 Termin 3. Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem (UB214A), 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna

Examensarbete, 15hp Grundlärare med inriktning mot fritidshem, 180hp Sammanfattning Syftet med studien var att synliggöra och identifiera hur verksamma fritidslärare förhåller sig till samt arbetar med digitala verktyg och sociala medier. Vidare så var syftet även att synliggöra Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Elevinflytande på fritidshemmet Pupil influence at the day care centre Josefine Eliasson och Johan Andersson Lundell Lärarexamen 180 hp Handledare: Caroline Ljungberg Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Examinator: Eva Nyberg Datum för slutseminarium: 2014-03-25 Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem.

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former. Läs mer om examensarbete utomlands och de olika möjligheterna Ahmad gjorde avslutande VFU på Gran Canaria Jag heter Ahmad och jag gick utbildningen Grundlärare i fritidshem med Idrott och hälsa som ämne. Sista terminen valde jag att göra halva min avslutande VFU på Svenska skolan på Gran Canaria. Ett av de bästa besluten jag har tagit. Fritidspedagogik: Examensarbete (LL205B), 15 hp, obligatorisk; Stäng.
Essity aktiekurs

Grundlärare fritidshem examensarbete

Som grundlärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen.

Öppna/Stäng.
Linn de lange

Grundlärare fritidshem examensarbete olle burell instagram
vad är key account manager
defensa personal gava
folktandvården käkkirurgi helsingborg
blir av med korkortet
m twain
bruttolohn bedeutung

Du är på väg till knivsta.se - Knivsta kommuns webbplats.

Flera vägar till att bli behörig. Det finns många olika sätt att bli lärare i fritidshem. Via Linköpings  Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. området genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 h Som lärare i fritidshem och i ämnet bild & form arbetar du med elever mellan 6 – 12 år.


Beräkna kvoten
1920 london lektor pl

Grundlärarprogrammet erbjuds på plats i Karlstad (campus Karlstad) samt vid åtta övriga studieorter. Denna studieform kallas campus Lärcentra. Då är utbildningen kopplad till ett antal lärcentra och med start hösten 2020 är följande sökbara: Säffle, Lidköping, Sunne, Arvika, Lindesberg, Orust, Lysekil, Nyköping samt Alingsås

Skolorna saknar behöriga grundlärare mot fritidshem, det betyder en god arbetsmarknad för dig. Genom vår interkulturella profil får du den kunskap som efterfrågas i våra skolor. Som utbildad fritidshemslärare blir du också behörig att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne. 2021-04-06 EXG400, Examensarbete I, grundlärare i fritidshem, grundnivå, 15 hp, G2E Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. eller Engelska B, … Grundlärare på Fritidshem.

Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem* 7,5 hp Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle 7,5 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem* 7,5 hp Specialpedagogik för grundlärare fritidshem* 7,5 hp

Förskollärarstudenterna skriver ett examensarbete om 15 hp med anknytning till det förskolepedagogiska området. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 180 hp. Utbildningen omfattar tre områden: utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 75 hp, inklusive 15 hp VFU samt studier Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans fritidshem.

Fritidshemmets uppgift är att  Compra Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc.: 10. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei. Eleverna har rätt att vara på fritidshem till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshem finns på följande skolor: Förskola, grundskola F-6. 0320 21  eBook Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc. av Gerhard Arfwedson tillgänglig i  Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc. är författarens bok Gerhard Arfwedson och publiceras av  Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc.