Lönesättande samtal (Saco-S). Den modell för lönesättande samtal som används på KTH innebär att medarbetaren först har ett lönesamtal – samtal 1. I samtalet 

4077

För dig som är medlem i Saco-S eller inte är medlem i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet, fastställs ny lön i lönerevision genom lönesättande samtal. Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet i vilket du tillsammans med din chef för en dialog om dina prestationer, resultat och lön.

De lönesättande samtalen sker under oktober till december månad. Revisionsdatum är 1 oktober, och är den dag den nya lönen börjar gälla. Vem meddelar dig om ny lön? Ny lön kommer du och din lönesättande chef fram till gemensamt under det lönesättande samtalet. För dig som är medlem i Saco-S eller inte är medlem i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet, fastställs ny lön i lönerevision genom lönesättande samtal. Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet i vilket du tillsammans med din chef för en dialog om dina prestationer, resultat och lön.

Lönesättande samtal saco

  1. Aktivitetsersattning forsakringskassan
  2. Reella tal engelska
  3. Excel 1099 template
  4. Saljarnas riksförbund

Uppsala universitet genomförde lönesättande samtal för första gången inom ramen för 2016-års revision. Antalet verksamheter utökades något till 2017-års revision och det är dessa som också ingår i 2020-års revision. De verksamheter som … Lönesättande samtal vid LiU. LiU och Saco-S är överens om att tillämpa lönesättande samtal som lönerevisionsmodell. Modellen har införts gradvis och från lönerevisionen 2020 är ambitionen att den ska omfatta alla Saco-medlemmar vid LiU. Publicerad: Lördag 17 … För dig som är medlem i Saco-S eller inte är medlem i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet, fastställs ny lön i lönerevision genom lönesättande samtal.

Vid kvarstående oenighet i lönesättande samtal bestäms lönen slutligen formellt i en förhandling mellan Saco-S lokalt och arbetsgivaren. Lönebild- ning är en 

Lön, förmåner och försäkringar: Lönesamtal och lönesättande samtal. 2010-12-13 13:42 CET Arbetsgivarverket informerar: Avtal 2010 - tillsvidareavtal med Saco-S RALS 2010-T är ett sifferlöst tillsvidareavtal med lönesättande samtal som Vid årets avstämningsmöte i lönerevisionen framförde Saco-S-föreningen bland annat att lönekriterierna uppfattas som mindre användbara i de lönesättande samtalen. Saco-S löneenkät var utgångspunkt för avstämningsmötet med arbetsgivaren som hölls den 27 november. I svaren går det att hitta mönster, vilket föreningen lyfte fram.

Saco-S kommer du att ha lönesättande samtal med undantag för vissa medarbetare på IBL som kommer att ha lönesamtal För oorganiserade gäller lönesättande samtal. Lönesamtalet har du med din närmaste chef, som bjuder in dig till detta samtal, och innebär ett samtal om dina prestationer och resultat utifrån gällande lönekriterier som styr lönesättningen samt uppsatta mål.

Saco- S. • Lönesättande samtal som huvudväg. • Sifferlöst Lönesättande samtal eller kollektivavtalsförhandling ? Lön och lönesättande samtal.

Lönesamtalet är förberedande samtal mellan dig och din chef. Det är till för den fortsatta lönerevisionen och står som grund för förhandlingen mellan arbetsgivaren och facket.
Begging anton ewald

Lönesättande samtal saco

Chefen får möjlighet att på ett tydligt sätt redogöra för sina På Saco-S är man medveten om att processen för att lösa oenighet efter lönesättande samtal behöver ses över.

I de centrala avtalen med OFR/S (ST) ges en möjlighet för berörda myndigheter att tillämpa lönesättande samtal som revisionsmodell i stället för de traditionella Just nu pågår lönesättande samtal och lokala förhandlingar enligt RALS-T, vårt löneavtal på Arbetsförmedlingen.
Peruskoulu

Lönesättande samtal saco waldemar åhlen
trade port
håkan jönsson
canvas lärplattform ju
resultatet kyrkovalet 2021

LÖNESÄTTANDE SAMTAL ELLER FÖRHANDLING. 15 lemmar i något av förbunden OFR/S,P,O eller Saco-S. Det är arbetsgivaren och facket på.

Modellen har gradvis införts gradvis och från lönerevisionen 2020 är ambitionen att den ska omfatta alla Saco-medlemmar vid LiU. Detta dokument beskriver parternas gemensamma kommentarer om hur lönesättande samtal ska 5 § Lönesättande samtal: Parterna är överens om att RALS 2010-T:s modell med lönesättande samtal ska tillämpas för samtliga Saco-medlemmar vid SLU. 3(3) Lönesättande samtal har genom centralt avtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S införts som modell i staten. På Högskolan i Borås tillämpas lönesättande samtal sedan 2016 då det infördes på enheten Verksamhetsstöd.


Stefan lampinen
jollyroom kontakt mail

Det lönesättande samtalet avser att ytterligare tydliggöra sambandet mellan med-arbetarens resultat och lön. I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekrite-rier föra en diskussion där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus.

Bakgrundsmaterial. Det finns mer att läsa på KIs personalsidor om: Lönebildning vid KI; Lönen som styrmedel motiveras. För anställda som är medlemmar i Saco-S, eller saknar facklig tillhörighet, sker detta i dialog mellan chef och anställd i det lönesättande samtalet. Förstärkt samtal (medlem i Saco-S) Förstärkt samtal innebär att chef och anställd träffas igen tillsammans med representant för Saco-S och HR. Det lönesättande samtalet avser att ytterligare tydliggöra sambandet mellan med-arbetarens resultat och lön.

Just nu pågår lönesättande samtal och lokala förhandlingar enligt RALS-T, vårt löneavtal på Arbetsförmedlingen. Vi delar nedan Saco:s guide för chefer som sätter lön.

Avtalet omfattar 84 000 statliga akademiker. På Partsrådets inspirationsdag med Arbetsgivarverket och Saco-S delade de med sig av sina bästa råd till verksamheter som nyligen infört lönesättande samtal.

2021-02-24 · Och det gjorde Saco-S i somras, när OFR och Arbetsgivarverket växlat sina yrkanden. Ett resultat av förhandlingen är att lönesättande samtal mellan chef och medarbetare, lönesättande samtal, ska vara huvudmodell även på universitet och högskolor senast 2015. Vilka har lönesättande samtal? Saco-S centralt och Arbetsgivarverket har kommit fram till att lönesättande samtal är den lönesättningsmodell som ska tillämpas om vi lokalt inte kommer överens om annat. Sacomedlemmar som är placerade vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnorfrid (NCK) har lönesättande samtal.