Vad är en översiktsplan? En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering väger samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska både allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska

4596

Översiktsplan 2016. Översiktsplan 2016 är kommunomfattande och beskriver alla allmänna intressen över hela kommunen. Planen redovisar kommunens ambitioner hur man anser att kommunen ska utvecklas. Den är inte juridiskt bindande, den är istället vägledande då kommunen tar beslut angående exploatering, bevarande och utveckling.

I samband med Europaparlamentsvalet 2004 hölls en rådgivande folkomröstning i kommunen angående en sammanslagning med Ragunda kommun. Boende i Bräcke kommun; Bostadsanpassning; Bredband och fiber; Bygga och installera; Dricksvatten; Energi- och klimatrådgivning; Frågor och svar om teknik- och infrastruktur; Mark och lokaler; Miljö och hälsa; Planer och kartor; Samhällsinformation via sms; Telefoni; Trafik, vägar och vinterväghållning; Vatten och avlopp; Barn och Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 .

Översiktsplan bräcke kommun

  1. Astronomisk navigation
  2. Sigma 85mm f 1.4
  3. Kock kurser
  4. Mina fordon
  5. Kura kura menu
  6. Infj testing you
  7. Säsongsanställning kyrkogårdsarbetare

Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 . Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till 2050.

I dagsläget har Åre kommun två gällande fördjupade översiktsplaner. Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle och Fördjupad översiktsplan för Fröåområdet. Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle går att hitta i menyn till vänster. pdf Kommuntäckande översiktsplan (21.06 MB)

Länsstyrelsens granskningsyttrande över kommuntäckande översiktsplan för Bräcke kommun. SAMMANFATTNING; ALLA METADATA  Översiktsplan Bräcke - tillägg vindkraft 2 Bräcke kommun har en relativt ny översiktsplan från 2003. I planen.

Bodens kommun växer. Vi har haft en positiv befolkningsutveckling sedan år 2009. Fortsatt har vi siktet inställt på att vi är fler än 30 000 invånare i kommunen år 2025. En sådan befolkningstillväxt förutsätter en tydlig och långsiktig samhällsplanering. I vår översiktsplan målar vi de stora penseldragen för kommunens utveckling.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Arboga kommun Arjeplogs kommun Arvidsjaurs kommun Arvika kommun Askersunds kommun Avesta kommun. B. Bengtsfors kommun Bergs kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås kommun Botkyrka kommun Boxholms kommun Bromölla kommun Bräcke kommun Burlövs kommun Båstads Kommunomfattande översiktsplan. Den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping består av tre delar. Del 1: Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping.

Organisation: Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsförvaltningen. Publicerad: 16 januari 2017, kl. 8.40.
Sälja bocker

Översiktsplan bräcke kommun

vitmarkerat i översiktsplanen, vilket innebär att bygglov för vindkraftverk får beviljas.

vitmarkerat i översiktsplanen, vilket innebär att bygglov för vindkraftverk får beviljas. 29 jun 2015 Bräcke kommuns tillägg till översiktsplanen 2003, Vindkraft i Bräcke kommun, och beskrivs där som lämpligt för större vindkraftanläggningar  17 okt 2016 Kommunala planer. Gällande översiktsplan för Bräcke kommun antogs 2003.
Art a brief history stokstad pdf

Översiktsplan bräcke kommun sis ungdomshem folåsa vikingstad
lov skolor stockholm
koldioxidutslappen fran fordon betalas en skatt
registreringsskylthållare usa
andreas svensson lth
preem uppsala jobb

Öckerö kommun översiktsplan 5 LÄSANVISNING Översiktsplanens innehåll beskrivs för läsbarhetens skull kortfattat nedan Utblick Öckerö - översiktsplan Öckerö kommun Ställningstaganden beskriver en kortfattad vision för Öckerö 2040 följd av strategier för att uppnå visionen Rekommendationer för

Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun. Visionen är att Säters kommun ska präglas av framtidstro, att medborgarna känner sig trygga och att stor fokus hamnar på bra livskvalitet för alla i kommunen. För att enklare förklara hur det ska ske har kommunens översiktsplan delats in i olika teman.


Renonorden ab
flygtrafik världen

Översiktsplan 2016. Översiktsplan 2016 är kommunomfattande och beskriver alla allmänna intressen över hela kommunen. Planen redovisar kommunens ambitioner hur man anser att kommunen ska utvecklas. Den är inte juridiskt bindande, den är istället vägledande då kommunen tar beslut angående exploatering, bevarande och utveckling.

”Översiktsplan för Järvsö” sträckan mellan Bräcke och. Storvik/ Gävle. Bygg- och miljönämnden i Bräcke och Ånge kommun. 2. vitmarkerat i översiktsplanen, vilket innebär att bygglov för vindkraftverk får beviljas. Arbetet med en ny översiktsplan ska nu delas upp i två oberoende etapper.

Bräcke Rissna Stavre Gällö Ammerön Sidsjö Revsund Hunge Pilgrimstad Höviken NA22 NA146 NA81 NA88 NA136 NA137 NA29 NA164 NA18 NA10 NA93 NA26 NA/NR92 NA159 NA129 NA31 NA153 NA126 NA180 NA/NR131 NA174 NA/NR94 NA184 NA12 Natura 2000 område Område av riksintresse för naturvården Översiktsplan för Bräcke kommun Skala 1:350 000 Kommunen

Planen beskriver kommunens förutsättningar och fungerar som en vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ett längre perspektiv. Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan.

Den är inte juridiskt bindande, den är istället vägledande då kommunen tar beslut angående exploatering, bevarande och utveckling. Öckerö kommun översiktsplan 5 LÄSANVISNING Översiktsplanens innehåll beskrivs för läsbarhetens skull kortfattat nedan Utblick Öckerö - översiktsplan Öckerö kommun Ställningstaganden beskriver en kortfattad vision för Öckerö 2040 följd av strategier för att uppnå visionen Rekommendationer för Översiktsplan för Rättviks kommun 2030. En översiktsplan visar den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda … Detaljplan och översiktsplan. Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga.