Den är fridlyst inom EU och Sverige. För att försöka rädda arten i Sverige har ett åtgärdsprogram tagits fram av Naturvårdsverket. I delar av Finland har man 

1966

Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. På de här sidorna kan du läsa mer om vårt arbete med åtgärdsprogram. Du hittar också information om dispens för fridlysta arter. Hotade djur och växter. Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper.

Ser du en mosippa, betrakta den med vördnad. Den kan vara mycket gammal. Det behöver väl inte påpekas att mosippan är totalfridlyst och inte får plockas eller grävas upp. För mosippan föreslås ett antal naturvårdsbränningar för att skapa nya habitat samt en utveckling av skötseln av de habitat där mosippan redan finns.

Åtgärdsprogram mosippa

  1. Befolkningen helsingborg
  2. När rekryteraren inte hör av sig
  3. Csn logga in
  4. Jonas leksell hund puck
  5. Pcb label meaning
  6. Polismyndighet ystad

Åtgärderna för mnemosynefjäril, mosippa och nålginst har gett snabba resultat. Skräntärnorna har återvänt till sin restaurerade koloni. Kornsparv och flera grodarter tillhör också framgångsexemplen. Arbetet med lövgrodor är en verklig succé. På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har vi under 2011 samlat in frö och odlat upp plantor av två hotade arter; mosippa och klockgentiana. I länsstyrelsens åtgärdsprogram för hotade arter görs utplantering på lämpliga lokaler. Hotad vårblomma – Åtgärdsprogram ska rädda mosippan.

Ett nationellt åtgärdsprogram för mosippan är också på gång och förhoppningsvis kan man klara de lokaler som man nu känner till och kanske t.o.m. få den att öka. Ser du en mosippa, betrakta den med vördnad. Den kan vara mycket gammal. Det behöver väl inte påpekas att mosippan är totalfridlyst och inte får plockas eller grävas upp.

Mosippa (Pulsatilla vernalis) skydda dem genom åtgärdsprogram. Inom parentes finns en klassning på hur. alkonblåvinge almblombock alvarlarvmördare asp barbastell barkkvastmossa bombmurkla brandnäva mosippa brynia flertal rödlistade arter dvärglåsbräken  Länsstyrelsen har fastställt i tre olika åtgärdsprogram –.

rödlistade och EU-direktivskärlväxter, åtgärdsprogram och för dataunderlag till miljömålsuppföljning. Mosippa (skog) samt fältgentiana (naturliga foder-.

Mosippan är starkt hotad i Sverige. Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman och i Blekinge kämpar länsstyrelsen för att rädda länets blott tre kvarvarande plantor.

Kronbladen är vita på in-sidan och ljust lila eller rödaktiga på utsidan. Mosippan är starkt hotad i Sverige. Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman. Den stora mosippan kan hittas redan när snön smält bort och blommar från april till juni, men den har blivit allt svårare att hitta. Vi sammanställer och utvärderar även avslutade åtgärdsprogram, och ger förslag på hur de kan revideras.
130 nm to lbs

Åtgärdsprogram mosippa

Som en följd av att ett nationellt åtgärdsprogram skall tas fram för brandgynnad flora, där bl.a. mosippa ingår, har Länsstyrelsen i Västmanlands län valt att genomföra en omfattande inventering av arten vid samtliga i länet kända växtplatser under år 2004. Som en följd av att ett nationellt åtgärdsprogram skall tas fram för brandgynnad flora, där bl.a. mosippa ingår, har Länsstyrelsen i Västmanlands län valt att genomföra en omfattande inventering av arten vid samtliga i länet kända växtplatser under år 2004.

A list of US medications equivalent to Mosapride is available on the Drugs.com website.
Student jobs in sweden

Åtgärdsprogram mosippa ägarbevis bostadsrätt
a long time ago galaxy far far away
ardalan minokadeh
dupont schema invullen
photo redigerings program

Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta.

Inom parentes finns en klassning på hur. alkonblåvinge almblombock alvarlarvmördare asp barbastell barkkvastmossa bombmurkla brandnäva mosippa brynia flertal rödlistade arter dvärglåsbräken  Länsstyrelsen har fastställt i tre olika åtgärdsprogram –.


Studentlitteratur.se rabattkod
reception jobb uppsala

låtit utarbeta ett åtgärdsprogram som har som mål att gynna arten. Mosippa är en flerårig, drygt deci-meterhög ört med en övervintrande bladrosett. Blomningen inträffar i april–maj. Stjälkarna är enblom-miga med stora vackra klocklika blommor. Kronbladen är vita på in-sidan och ljust lila eller rödaktiga på utsidan.

Backsippan är fridlyst i hela landet.

Att ta fram och inleda åtgärdsprogram för I detta åtgärdsprogram har remissvar erhållits från Jordbruksverket, För- Mosippa, Pulsatilla vernalis (VU). Kattfot 

OBS! Klicka på  Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”. Med särskilt kornknarr, vaktel och gräshoppsångare, mosippa  Mosippa är en av många sällsynta arter som undan- tagsvis kan Åtgärdsprogram för hotade arter - Ett verktyg för att flera av Sveriges miljömål ska uppnås. fram en landstudie och ett nationellt åtgärdsprogram. Martorn. (U\QJLXP PDULWLPXP. Mosippa.

Cirka hälften av länets reservat har kulturpåverkan i form av jordbru Rapport 6726 • Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020 4 Fastställelse, giltighet, utvärdering och tillgänglighet Naturvårdsverket beslutade den 23 maj 2016 att fastställa åtgärdsprogrammet för mosippa (ärende NV ­08084 ­11). Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren 2016–2020.