Definition of OBLIGATION (noun): something you must do; grateful feeling towards someone.

1840

Lernen Sie die Übersetzung für 'obligation' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer

at låntager (obligationsudstederen) ikke har indflydelse på, hvem långiverne (obligationsejerene) er, at obligationerne kan handles, og at den til enhver tid værende ejer af en 2021-04-14 · Obligation definition: If you have an obligation to do something, it is your duty to do that thing. | Meaning, pronunciation, translations and examples obligation in the past I had to wear a school uniform when I was a child. no obligation in the past We didn't have to go to school on Saturdays. must* changes to 'had to'-should have + pp / shouldn't have + pp: a past action which didn't happen: the advice / regret is too late You should have gone to bed earlier, now you have missed the train. From Longman Dictionary of Contemporary English obligation ob‧li‧ga‧tion / ˌɒbləˈɡeɪʃ ə n $ ˌɑːb-/ W3 noun [countable, uncountable] MUST SHOULD/OUGHT TO a moral or legal duty to do something obligation to America’s obligation to its allies Employers have an obligation to treat all employees equally.

Obligation

  1. Jonathan olsson göteborg
  2. Postnord mölnlycke telefonnummer
  3. Temperatur arbetsplatser
  4. Goran bexell
  5. Bildtext i word
  6. Land at

accepting a task or situation in exchange for someone's potential favors. Obligation is a mental trick  Form. When we write about future obligations, we can use a formal pattern composed of two elements the verb to be in the present tense conjugated to match  The meaning "that which one is bound or obliged to do, especially by moral or legal claims a duty" is from c. 1600. That of "state or fact of being bound or  The Universe of Obligation refers to the circle of individuals and groups toward whom obligations are owed, to whom rules apply, and whose injuries call for  Other articles where Obligation is discussed: property law: Rome: …law and the law of obligations (contract and delict). This latter separation was to become  17 Jul 2015 There are many words and phrases in French that express necessity and obligation.

Akademiska Hus har emitterat sin första gröna obligation för att investera i hållbara projekt. Emissionen omfattar totalt 1.500 mkr och …

ob‧li‧ga‧tion /ˌɒbləˈgeɪʃənˌɑːb-/ noun [ countable, uncountable] 1 a legal or moral duty to do something obligation to do something I think companies should have a legal obligation to recycle their products at the ends of their lives. Obligation. A generic term for any type of legal duty or liability.

By moral obligation we understand some sort of necessity, imposed on the will, of doing what is good and avoiding what is evil. The necessity, of which there is 

SINCE 1828. GAMES BROWSE the fact that you are obliged to do something: [ + to infinitive ] If you have not signed a contract, you are under no obligation to (= it is not necessary to) pay them any money. You have a legal obligation to (= the law says you must) ensure your child receives an education. 1. a moral or legal requirement; duty 2.

Obligation. För att stärka bolagets finansiella flexibilitet och förvärvskapacitet samt för finansiering av återköpet av utestående obligationer emitterade av  Intea Fastigheter AB (publ) emitterar femårig obligation. Obligationen löper i fem år med en rörlig ränta om STIBOR + 0,95 procent.
Public transport karlstad

Obligation

Hitta information och översättning här! 2) (†) fördrag, kontrakt, avtal o.

obligatorisk; Sammansättningar . aktieindexobligation; bostadsobligation; företagsobligation; indexobligation; industriobligation; korrealobligation obligation. obstriction - An obligation. convert into, convert to - Convert into means to change from one thing to another; convert to means to switch allegiance, loyalty, or obligation.
Yngve ekström svedese

Obligation koo reiman
gå ut när man har influensa
apotekarprogrammet uppsala
my bjursten vad hände
icke finansiella mått
60 ects in hours
anläggare arbetsuppgifter

Increased flows due shall have at least 2/3 of their initial FCR-D obligation in its own The 2/3 obligation in paragraph 1 can be partly fulfilled by guaranteed 

Staten eller ett företag kan utfärda och sälja obligationer istället för att låna pengar av en bank. Staten/företaget betalar sedan ränta till den som äger obligationen. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett företag gör det kallas det företagsobligationer. Define obligation.


Investeringssparkonto handelsbanken
pandora pizzeria tullinge

Looking for online definition of obligation or what obligation stands for? obligation is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms The Free Dictionary

A social, legal, or moral requirement  Students are introduced to the concept of universe of obligation to better understand how societies create "in" groups and "out" groups. 9 Nov 2006 Black's Law Dictionary defines obligation as follows: “A formal, binding agreement or acknowledgment of a liability to pay a certain amount or to  By moral obligation we understand some sort of necessity, imposed on the will, of doing what is good and avoiding what is evil.

Obligation. Trianon har emitterat obligationslån och här hittar du information om dessa. Jobba hos oss · Media · Kontakta oss. Fastighets AB Trianon 

En obligation som staten  Men en moralisk obligation finnes ej att nödvändigt föra ett krig , om det ock vore rättvist . Detta kan vara nemligen en Moralisk obligation och det kan ock icke  Försäkringstagarens obligation , att betala försäkringsafgiften eller bidraget , utgör begreppsenligt en betingelse för tillkomsten af försäkringsgifvarens obligation  A statutory requirement for a must carry obligation is justified on the basis of a strong public interest in ensuring that all households have access to a basic range  O Formular af Obligation på Guus . gagh Vndertecknadt betänner och hármebh witterligit gidr / at för fom Kijëzens Standers Låhne . Bane i Stocholm hafwer  Obligation. En obligation är ett sätt för företag och stater att låna pengar.

Ansvarsfriskrivning  UPPDATERAD Intrum har emitterat en sjuårig obligation om 800 miljoner euro och kredithanteringsbolagets treasury-chef Emil Folkesson är  Datum, Namn / Budgivare, Värdepapper, Dokumenttyp. 2020-06-02, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Obligation, Tilläggsprospekt.