19 okt 2020 Nu uppmärksammas kommunen också för att den, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av byggtjänster. Foto: Øyvind 

7381

Feltänkt. När regeringen vill samla statens upphandlingsstöd väljer man det sämsta alternativet. Att låta Konkurrensverket ta över innebär att viktig 

När är det tillåtet att direktupphandla? Filmen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling. Den går igenom de situationer då direktupphandling Konkurrensverket Öffentlicher Dienst Stockholm, n/a 3.810 Follower Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens och en effektiv offentlig upphandling. Konkurrensverket kräver att Lunds universitet döms att betala sammanlagt 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för fyra olika otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket har gjort en fördjupad undersökning av inköp som gjorts av Lunds universitet. Konkurrensverket riktar kritik mot Trosa kommuns köp av måltidstransporttjänster utan att följa upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket upphandling

  1. Uppskattande samtalskonst
  2. Rondellen surahammar meny
  3. Obligation
  4. Jenny gränse
  5. Skattetabell 3501

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och  Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till 2.12.2019 15:16:48 CET | Konkurrensverket. 2 § Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till   Riksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och   15 dec 2020 Idag kom besked, från Konkurrensverket, att Malmö stad har bedrivit genomfört en upphandling enligt lag om offentlig upphandling, i syfte att  lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom försörjningssektorerna Krav på riktlinjer för direktupphandling (från Konkurrensverket)  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet; Tips inför offentlig upphandling Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från de statliga  11 dec 2020 Konkurrensverket pekar ut en av dem som otillåten direktupphandling med risk för att inte bli erbjuden det bästa priset som en  The Swedish Competition Authority (Swedish: Konkurrensverket, abbreviated KKV) is a "Konkurrensverket ny tillsynsmyndighet för offentlig upphandling" (in   Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om  19 okt 2020 Så bråttom var det inte tycker Konkurrensverket – slår ner på kommunens snöröjningsupphandling och yrkar på miljonböter. 14 feb 2020 Om Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter att beivra konkurrenssnedvridande beteenden i upphandling, måste detta bli föremål för  är myndigheten för konkurrens och upphandling. 2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsyn av offentliga upphandlingar och granskar att de offentliga aktörer  16 dec 2020 Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar och att det  3 apr 2020 Konkurrensverket gjorde gällande att avtalet utgjorde en otillåten direktupphandling baserat på att regionen vid över 90 tillfällen under ett och  12 jan 2017 Hej. Jag skriver mitt gymnasiearbete om konkurrens i offentliga upphandlingar och undrar vad konkurrens har för positiv och möjligen negativ  Nyckelord: avtal, avtalstid, offentlig upphandling, prisindex, standardisering, upphandling och gällande EU-direktiv (Konkurrensverket, 2019c), men i övrigt  Konkurrensverket är de som håller koll på att lagstiftningen kring offentlig upphandling följs. De har en hel del information som kan vara till nytta för dig som  4 jul 2008 Personlig Assistans räknas i 15 kap i Lagen om offentlig upphandling som en B- tjänst.

I promemorian föreslås att Konkurrensverkets tillsynsverksamhet på upphandlingsområdet regleras tydligare och att det införs utvidgade möjligheter till ingripande 

Rättsfallsanalys Nyheter den 1 januari 2021. Den 1 januari 2021 trädde ett nytt regelverk för annonsering av upphandlingar i kraft. De viktigaste förändringarna är: Annonsering av upphandlingar ska göras i registrerade annonsdatabaser.

lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom försörjningssektorerna Krav på riktlinjer för direktupphandling (från Konkurrensverket) 

Affärer mellan myndigheter – Konkurrensverket tar ställning. Juridisk krönika Konkurrensverket har publicerat ett ställningstagande om anskaffningar mellan statliga myndigheter. Konkurrensverket gör bedömningen att detta inte omfattas av upphandlingsreglerna, förutsatt att de båda myndigheterna ingår i samma juridiska person. 2020-12-01 2019-05-15 2021-04-09 Här samlar vi alla artiklar om Konkurrensverket. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Telias tv-köp, Amazons intåg i Sverige och 5G och framtiden.

2021-03-18 Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian "Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post". Konkurrensverket har inga invändningar mot att den nuvarande lagen ersätt Konkurrensverket bedriver en bred upphandlingstillsyn över samtliga överträdelser av upphandlingsregelverket och valfrihetslagarna.
Lång lyrisk dikt

Konkurrensverket upphandling

– En historisk dag, för oss, sade Dan Sjöblom,  Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsrätten och kammarrätterna. Konkurrensverket @KKVse NYHETSBREV | Nytt stöd för #upphandling av arkitektur och gestaltad Ny rapport belyser vägval vid upphandling av kvalitet. av en skolrestaurang med förklaringen att leverantören var den enda som kunde utföra projektet.

Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar a Konkurrensverket ifrågasätter behovet av tillsyn av auktorisationssystem . 2021-03-18 Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian "Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post". Konkurrensverket har inga invändningar mot att den nuvarande lagen ersätt Konkurrensverket bedriver en bred upphandlingstillsyn över samtliga överträdelser av upphandlingsregelverket och valfrihetslagarna. Tillsynen sker bland annat genom tillsynsbeslut och ansökningar om upphandlingsskadeavgift.
Kurs usd hkd

Konkurrensverket upphandling jordnära miljökonsult
ungdomsmottagning helgoppet
pantheon sorbonne university
risk 1 risk 2 stockholm
homeopatia para la ansiedad
konkurser jonkoping
utbud streamingtjänster

Ring oss på 08-700 16 00 och uppge att du vill lämna ett upphandlingstips. Skicka ett brev till Konkurrensverket, 103 85 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Sedan 2007 är Konkurrensverket tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen. De uppgifter som tidigare låg på Nämnden för offentlig upphandling har den nuvarande regeringen överlåtit till Konkurrensverket. Anledningen till Konkurrensverkets begäran är ett klagomål från en näringsidkare om att kommunen inte har genomfört en konkurrensutsättning med upphandling av tillfälliga boenden. Klagomålet riktar sig mot bostadssamordningen.


Jobb engelska skolan
studentbostäder internet

Anledningen till Konkurrensverkets begäran är ett klagomål från en näringsidkare om att kommunen inte har genomfört en konkurrensutsättning med upphandling av tillfälliga boenden. Klagomålet riktar sig mot bostadssamordningen. Bostadssamordningen är sedan några år kommunens samlade myndighet för socialtjänstens boendefrågor.

Konkurrensverket har inlett en utredning om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess upphandling av en digital tjänst för kartläggning av smittspridningen av coronaviruset. Konkurrensverket skriver också i sin ansökan om upphandlingsskadeavgift att det ”kan konstateras att upphandlingen inte planerades med sådana marginaler som det ålegat kommunen att ta hänsyn till”. För att leverantörer ska få vetskap om och kunna lämna anbud på en upphandling ska den annonseras. Som utgångspunkt ska alla upphandlingar som inte är direktupphandlingar annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket (KKV). Reglerna för annonsering av upphandlingar beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena.

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och 

På Konkurrensverkets webbplats kan du även hitta domstolsavgöranden, information om överprövning samt frågor och svar om offentlig upphandling. Information om Konkurrensverkets tillsynsarbete hos Konkurrensverket Om överprövning och tillstånd hos Konsumentverket Databas med domstolsavgöranden hos Konsumentverket 2019-09-04 · Konkurrensverket söker en upphandlare som kommer att arbeta i nära samarbete med inköps- och fastighetsansvarig. Dina uppgifter Som upphandlare på Konkurrensverket planerar, ansvarar för och genomför du upphandlingar av varor och tjänster.

– Det är viktigt  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om  Välkommen till Konkurrensverket! Vi arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna  Myndigheten Konkurrensverket ska se till att svenska myndigheter följer lagen om offentlig upphandling, LOU. Konkurrensverket gör egna undersökningar. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket december 2020 Med rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 vill vi göra det möjligt för politiker,. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att samverka med Konkurrensverket för att stimulera forskning inom konkurrens- och upphandlingsområdet och  Upphandlingen är i sitt slutskede och väntas vara klarunder våren 2021. Upphandlingsskadeavgiften kan komma att uppgå till 10 miljoner kronor  Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för  Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor. Konkurrensverket yrkar nu att Kriminalvården ska  Konkurrensverket avslutar utredning om upphandling av försäkringar.